Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Vi sinh Y học
[ Cập nhật vào ngày (14/05/2019) ]

Ngày 11 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Vi sinh Y học do Bộ môn Vi sinh, Khoa Y biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Vi sinh Y học bao gồm:  

1. PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên     - Chủ tịch Hội đồng.

2. PGs.Ts. Cao Hữu Nghĩa           - Phản biện 1.

3. Bs.CKII. Đoàn Văn Quyền        - Phản biện 2.

4. Ths.Bs.Lê Công Hành              - Ủy viên.

5. Ths.Bs. Trịnh Thị Hồng Của     - Ủy viên thư ký.             

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG

Ths.Bs. Trịnh Thị Hồng Của thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Vi Sinh Y học 

1.JPG

Bs. Nguyễn Thị Bé Hai thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Vi sinh Y học  

1.JPG
Nhận xét góp ý của phản biện 1 và phản biện 2
1.JPG
Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng
1.JPG
Hội đồng Thảo luận và đánh giá
1.JPG
Ủy viên thư ký hội đồng công bố kết quả đánh giá

1.JPG

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết