- Phiếu yêu cầu gửi chứng chỉ TẠI ĐÂY ( Lưu ý: Đọc kỹ thông tin hướng dẫn trên phiếu)

- Phiếu khảo sát ý kiến học viên đào tạo liên tục năm học 2023-2024 TẠI ĐÂY

- Biểu mẫu Hồ sơ học ngắn hạn TẠI ĐÂY

- Hướng dẫn nhận chứng chỉ TẠI ĐÂY.

 

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội


Ngày 05 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức buổi Tổng kết và trao chứng chỉ khóa đào tạo Bồi dưỡng chuyên khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng nhằm tổng kết, đánh giá công tác tổ chức, kết quả dạy và học đồng thời trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên.