Đào tạo, Khảo thí, Đảm bảo chất lượng
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

54/QĐ-ĐHYDCT

13/02/2009

Quyết định ban hành Quy định giờ giảng chuẩn giảng dạy Đại học

 

2

339/QĐ-ĐHYDCT

18/5/2009

Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học

 

3

200/QĐ-ĐHYDCT

31/3/2011

Quyết định ban hành quy định hình thức đề cương luận văn, luận án

 

4

300/QĐ-ĐHYDCT

19/4/2012

Quyết định ban hành quy định việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình giảng dạy đại học

 

5

137/QĐ-ĐHYDCT

04/3/2013

Quyết định ban hành quy định về thực tập lâm sàng tại Bệnh viện trường

 

6

431/QĐ-ĐHYDCT

21/5/2013

Quyết định ban hành quy định giờ giảng chuẩn và mức chi tiền giảng sau đại học

 

7

1578/QĐ-ĐHYDCT

04/12/2013

Quyết định sửa đổi bổ sung quy định giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học

 

1623/QĐ-ĐHYDCT

16/12/2013

Quyết định ban hành Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp bậc đại học

 

698/QĐ-ĐHYDCT

05/9/2014

Quyết định ban hành Quy định về thực tập lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

 

10 

744/QĐ-ĐHYDCT

09/9/2014

Quyết định ban hành Nội quy phòng thực tập

 

11

857/QĐ-ĐHYDCT

07/7/2015

Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo liên tục

 

12

871/QĐ-ĐHYDCT

09/7/2015

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-ĐHYDCT ngày 10/10/2013

 

13

1029/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2015

Quyết định ban hành Quy định thực hiện tiểu luận tốt nghiệp bậc đại học

 

14

1475/QĐ-ĐHYDCT

03/12/2015

Quyết định ban hành Quy định dạy-học lâm sàng tại Bệnh viện

 

15

1648/QĐ-ĐHYDCT

24/12/2015

Quyết định ban hành Quy chế thi kết thúc học phần

 

16

390/QĐ-ĐHYDCT

09/6/2016

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức học lại

 

17

796/QĐ-ĐHYDCT

22/7/2016

Quyết định ban hành Quy định quản lý văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ bậc đại học và sau đại học

 

18

1370/QĐ-ĐHYDCT

22/11/2016

Quyết định ban hành Quy định về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

 

19

502/QĐ-ĐHYDCT

06/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học

 

20

509/QĐ-ĐHYDCT

08/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động giảng dạy của kỹ thuật viên

 

21

 777/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

22

  778/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý học viên, sinh viên đi thực tập ở nước ngoài

 

23

 950/QĐ-ĐHYDCT

08/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hướng dẫn, đánh giá việc tự học trong chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo hệ thống tín chỉ

 

24

 1024/QĐ-ĐHYDCT 

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định miễn học phần Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục thể chất

 

25

1048/QĐ-ĐHYDCT

27/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo liên tục của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

26

1361/QĐ-ĐHYDCT 

 13/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

27

 1406/QĐ-ĐHYDCT 

 22/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần (điều chỉnh, bổ sung) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

28

 1419/QĐ-ĐHYDCT

28/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo liên tục

 

29

200/QĐ-ĐHYDCT

27/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quy đổi giờ giảng chuẩn và định mức chi hỗ trợ giảng dạy sau đại học

 

30

1949/QĐ-ĐHYDCT

24/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về giảng dạy các chủ đề, học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học hệ chính qui

 

31

2238/QĐ-ĐHYDCT

26/10/2018

Quyết định ban hành Quy định thực hiện chuyên đề tốt nghiệp bậc đại học

 

32

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

 

33

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

34

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường

35

939/QĐ-ĐHYDCT

29/05/2019

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản tài liệu phục vụ đào tạo tại Trường
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc