Đào tạo, Khảo thí, Đảm bảo chất lượng
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (09/04/2024) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

58/QĐ-ĐHYDCT

8/1/2024 

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần

 

2

1244/QĐ-ĐHYDCT

5/4/2023

Quyết định ban hành quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng, vật liệu dạy – học

 

3

1147/QĐ-ĐHYDCT

24/3/2023

Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh đại học

 

4

3532/QĐ-ĐHYDCT

10/11/2022

Quyết định ban hành quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học

 

5

314/QĐ-ĐHYDCT

26/1/2022

Quyết định ban hành quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi lý thuyết tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6

289/QĐ-ĐHYDCT

20/1/2022

Quyết định ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

7

2915/QĐ-ĐHYDCT

3/12/2021

Quyết định số giờ mời giảng và định mức chi giảng dạy thực tập lâm sàng tại địa phương của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

8

2616/QĐ-ĐHYDCT

16/11/2021

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học phần tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9

2096/QĐ-ĐHYDCT

13/9/2021

Quyết định ban hành Quy định mức thu chi, chi tổ chức chấm luận văn cấp Khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

10

2018/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2021

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

 

11

2017/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2021

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 về việc quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

12

1801/QĐ-ĐHYDCT

26/7/2021

Quyết định ban hành về việc Quy định tổ chức đánh giá luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

13

1441/QĐ-ĐHYDCT

18/6/2021

Quyết định ban hành Quy chế "Công tác học viên sau đại học"

 

14

1228/QĐ-ĐHYDCT

1/6/2021

Quyết định ban hành quy định về việc quản lý và tổ chức dạy-học trực tuyến trong đào tạo

 

15

1000/QĐ-ĐHYDCT

20/4/2021

Quyết định ban hành Quy định mức thu, chi kinh phí tổ chức buổi đánh giá luận án Nghiên cứu sinh các cấp

 

16

510/QĐ-ĐHYDCT

05/3/2021

Quyết định ban hành Quy định mức thu, chi tổ chức thông qua đề cương Nghiên cứu sinh

 

17

459/QĐ-ĐHYDCT

26/2/2021

Quyết định ban hành quy định về việc đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

18

2623/QĐ-ĐHYDCT

31/12/2020

Quyết định về việc quy định việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình giảng dạy sau đại học

 

19

1510/QĐ-ĐHYDCT

6/8/2020

Quyết định về việc quy định mức thu, chi tổ chức bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh

 

20

400/QĐ-ĐHYDCT

24/4/2020

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 

21

2732/QĐ-ĐHYDCT

31/12/2019

Quyết định về việc ban hành quy định về việc đánh giá kết quả học tập của học phần tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

22

939/QĐ-ĐHYDCT

29/05/2019

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản tài liệu phục vụ đào tạo tại Trường

23

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường

24

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

25

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

 

26

2238/QĐ-ĐHYDCT

26/10/2018

Quyết định ban hành Quy định thực hiện chuyên đề tốt nghiệp bậc đại học

 

27

1949/QĐ-ĐHYDCT

24/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về giảng dạy các chủ đề, học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học hệ chính qui

 

28

200/QĐ-ĐHYDCT

27/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quy đổi giờ giảng chuẩn và định mức chi hỗ trợ giảng dạy sau đại học

 

29

1419/QĐ-ĐHYDCT

28/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo liên tục

 

30

1406/QĐ-ĐHYDCT 

 22/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần (điều chỉnh, bổ sung) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

31

1361/QĐ-ĐHYDCT 

13/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

32

1048/QĐ-ĐHYDCT

27/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo liên tục của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

33

950/QĐ-ĐHYDCT

08/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hướng dẫn, đánh giá việc tự học trong chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo hệ thống tín chỉ

 

34

778/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý học viên, sinh viên đi thực tập ở nước ngoài

 

35

777/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

36

718/QĐ-ĐHYDCT

31/07/2017 

Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ sau đại học

 

37

509/QĐ-ĐHYDCT

08/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động giảng dạy của kỹ thuật viên

 

38

1648/QĐ-ĐHYDCT

24/12/2015

Quyết định ban hành Quy chế thi kết thúc học phần

 

39

1475/QĐ-ĐHYDCT

03/12/2015

Quyết định ban hành Quy định dạy-học lâm sàng tại Bệnh viện

 

 40

744/QĐ-ĐHYDCT

09/9/2014

Quyết định ban hành Nội quy phòng thực tập

 

41

1578/QĐ-ĐHYDCT

04/12/2013

Quyết định sửa đổi bổ sung quy định giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học

 

42

137/QĐ-ĐHYDCT

04/3/2013

Quyết định ban hành quy định về thực tập lâm sàng tại Bệnh viện trường

 

43

54/QĐ-ĐHYDCT

13/02/2009

Quyết định ban hành Quy định giờ giảng chuẩn giảng dạy Đại học
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc