Đào tạo, Khảo thí, Đảm bảo chất lượng
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (26/01/2022) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

314/QĐ-ĐHYDCT

26/1/2022

Quyết định ban hành quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi lý thuyết tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

2915/QĐ-ĐHYDCT

3/12/2021

Quyết định số giờ mời giảng và định mức chi giảng dạy thực tập lâm sàng tại địa phương của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3

2616/QĐ-ĐHYDCT

16/11/2021

Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học phần tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4

2096/QĐ-ĐHYDCT

13/9/2021

Quyết định ban hành Quy định mức thu chi, chi tổ chức chấm luận văn cấp Khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

2018/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2021

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

 

6

2017/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2021

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 777/QĐ-ĐHYDCT ngày 21/8/2017 về việc quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

7

1801/QĐ-ĐHYDCT

26/7/2021

Quyết định ban hành về việc Quy định tổ chức đánh giá luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

8

1441/QĐ-ĐHYDCT

18/6/2021

Quyết định ban hành Quy chế "Công tác học viên sau đại học"

 

9

1228/QĐ-ĐHYDCT

1/6/2021

Quyết định ban hành quy định về việc quản lý và tổ chức dạy-học trực tuyến trong đào tạo

 

10

1000/QĐ-ĐHYDCT

20/4/2021

Quyết định ban hành Quy định mức thu, chi kinh phí tổ chức buổi đánh giá luận án Nghiên cứu sinh các cấp

 

11

510/QĐ-ĐHYDCT

05/3/2021

Quyết định ban hành Quy định mức thu, chi tổ chức thông qua đề cương Nghiên cứu sinh

 

12

459/QĐ-ĐHYDCT

26/2/2021

Quyết định ban hành quy định về việc đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

13

2623/QĐ-ĐHYDCT

31/12/2020

Quyết định về việc quy định việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình giảng dạy sau đại học

 

14

1510/QĐ-ĐHYDCT

6/8/2020

Quyết định về việc quy định mức thu, chi tổ chức bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh

 

15

400/QĐ-ĐHYDCT

24/4/2020

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 

16

2732/QĐ-ĐHYDCT

31/12/2019

Quyết định về việc ban hành quy định về việc đánh giá kết quả học tập của học phần tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

17

1192/QĐ-ĐHYDCT

12/07/2019

Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng trong chương trình đào tạo lên đại học

 

18

939/QĐ-ĐHYDCT

29/05/2019

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản tài liệu phục vụ đào tạo tại Trường

19

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường

20

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

21

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

 

22

2238/QĐ-ĐHYDCT

26/10/2018

Quyết định ban hành Quy định thực hiện chuyên đề tốt nghiệp bậc đại học

 

23

1949/QĐ-ĐHYDCT

24/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về giảng dạy các chủ đề, học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học hệ chính qui

 

24

200/QĐ-ĐHYDCT

27/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quy đổi giờ giảng chuẩn và định mức chi hỗ trợ giảng dạy sau đại học

 

25

1419/QĐ-ĐHYDCT

28/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo liên tục

 

26

1406/QĐ-ĐHYDCT 

 22/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần (điều chỉnh, bổ sung) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

27

1361/QĐ-ĐHYDCT 

13/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

28

1048/QĐ-ĐHYDCT

27/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo liên tục của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

29

1024/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định miễn học phần Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục thể chất

 

30

950/QĐ-ĐHYDCT

08/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hướng dẫn, đánh giá việc tự học trong chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo hệ thống tín chỉ

 

31

778/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý học viên, sinh viên đi thực tập ở nước ngoài

 

32

777/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

33

718/QĐ-ĐHYDCT

31/07/2017 

Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ sau đại học

 

34

509/QĐ-ĐHYDCT

08/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động giảng dạy của kỹ thuật viên

 

35

502/QĐ-ĐHYDCT

06/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học

 

36

1370/QĐ-ĐHYDCT

22/11/2016

Quyết định ban hành Quy định về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

 

37

796/QĐ-ĐHYDCT

22/7/2016

Quyết định ban hành Quy định quản lý văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ bậc đại học và sau đại học

 

38

390/QĐ-ĐHYDCT

09/6/2016

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức học lại

 

39

1648/QĐ-ĐHYDCT

24/12/2015

Quyết định ban hành Quy chế thi kết thúc học phần

 

40

1475/QĐ-ĐHYDCT

03/12/2015

Quyết định ban hành Quy định dạy-học lâm sàng tại Bệnh viện

 

41

1029/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2015

Quyết định ban hành Quy định thực hiện tiểu luận tốt nghiệp bậc đại học

 

42

871/QĐ-ĐHYDCT

09/7/2015

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-ĐHYDCT ngày 10/10/2013

 

 43

857/QĐ-ĐHYDCT

07/7/2015

Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo liên tục

 

44

744/QĐ-ĐHYDCT

09/9/2014

Quyết định ban hành Nội quy phòng thực tập

 

45

698/QĐ-ĐHYDCT

05/9/2014

Quyết định ban hành Quy định về thực tập lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

 

46

1623/QĐ-ĐHYDCT

16/12/2013

Quyết định ban hành Quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp bậc đại học

 

47

1578/QĐ-ĐHYDCT

04/12/2013

Quyết định sửa đổi bổ sung quy định giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học

 

48

431/QĐ-ĐHYDCT

21/5/2013

Quyết định ban hành quy định giờ giảng chuẩn và mức chi tiền giảng sau đại học

 

 49

137/QĐ-ĐHYDCT

04/3/2013

Quyết định ban hành quy định về thực tập lâm sàng tại Bệnh viện trường

 

50

300/QĐ-ĐHYDCT

19/4/2012

Quyết định ban hành quy định việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình giảng dạy đại học

 

51

200/QĐ-ĐHYDCT

31/3/2011

Quyết định ban hành quy định hình thức đề cương luận văn, luận án

 

52

339/QĐ-ĐHYDCT

18/5/2009

Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học

 

53

54/QĐ-ĐHYDCT

13/02/2009

Quyết định ban hành Quy định giờ giảng chuẩn giảng dạy Đại học
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc