Tin tức
06 viên chức Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và lãnh đạo các Khoa hoàn thành chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị
[ Cập nhật vào ngày (18/05/2023) ]

Chiều 16/5, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K15B03-CT niên khóa 2021-2023.


hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-1.jpg

 Từ phải qua: Đồng chí Lê Nguyên Lâm, Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt; đồng chí Nguyễn Triều Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Trâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng Khoa Khoa học cơ bản; đồng chí Lê Minh Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng Khoa Y tế công cộng; đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó Trưởng Khoa Y tế công cộng

 

Chiều 16/5, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K15B03-CT niên khóa 2021-2023. Ðến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị Cần Thơ. Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có 06 đồng chí hoàn thành khóa học và được Học viện Chính trị khu vực IV cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị.

 hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-2.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi Lễ

 

Lớp cao cấp lý luận chính trị K15B03-CT niên khóa 2021-2023 được khai giảng từ ngày 19/10/2021, có 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được triệu tập từ các sở, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị trấn TP Cần Thơ và các đơn vị thuộc Trung ương có trụ sở trên địa bàn TP Cần Thơ.

hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-3.jpg

Đồng chí Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

 

Qua 18 tháng học tập, rèn luyện các học viên đã được trang bị các kiến thức bao gồm Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam về các vấn đề triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học lãnh đạo, quản lý, Nhà nước và pháp luật, dân tộc, tôn giáo… với 19 học phần, các chuyên đề ngoại khóa và 1 đợt đi nghiên cứu thực tế tại TP Ðà Nẵng. Kết quả có 59 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp (1 học viên nghỉ hậu sản chưa tham gia kỳ thi tốt nghiệp); có 4 học viên xếp loại giỏi (chiếm tỷ lệ 6,7 %), có 55 học viên xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 93,3 %).

hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-4.jpg

Đồng chí Phan Công Khanh, Giám đốc Học Viện Chính trị khu vực IV trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các học viên. Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Chính trị thành phố tiếp tục gắn kết chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực IV trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV, lãnh đạo Trường Chính trị thành phố đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

 hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-5.jpg

Đồng chí Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-6.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

  hoan-thanh-cao-cap-chinh-tri-7.jpg
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦYCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

 

 

tiện ích