Thông báo
Thông báo số 3 về việc tham dự lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ XVI năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (24/04/2024) ]


24-4.jpgPhòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc