Thông báo
Thông báo về việc tạm ngưng chi hỗ trợ đoàn viên, cán bộ y tế đi tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại phía Nam
[ Cập nhật vào ngày (23/06/2022) ]


23-6-.jpgCông đoàn Trường Đại học Y Dược Cần ThơCác ý kiến của bạn đọc