Thông báo
Thông báo về việc tổ chức seminar “Hóa học các hợp chất thiên nhiên trong lĩnh vực y dược học”
[ Cập nhật vào ngày (09/11/2017) ]

Vào lúc 15h00 ngày 01/12/2017, Khoa Khoa học cơ bản sẽ tổ chức seminar “Hóa học các hợp chất thiên nhiên trong lĩnh vực y dược học”. Seminar là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa học các hợp chất thiên nhiên định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y dược học; Phát triển các hướng nghiên cứu mới cho phòng thí nghiệm tổng hợp; Tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa các bên trong nghiên cứu khoa học. Thành phần đại biểu báo cáo: PGs. NCVC. Nguyễn Mạnh Cường, Gs. Nguyễn Kim Phi Phụng, Ths. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm.


Chi tiết vui lòng xem file đính kèmTập tin đính kèm

Huỳnh Trường HiệpCác ý kiến của bạn đọc