đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dịch tễ học
[ Cập nhật vào ngày (05/05/2020) ]

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dịch tễ học do Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Dịch tễ học bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên            - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts. Nguyễn Phương Toại                - Phản biện 1.
3.  PGs.Ts. Lê Thành Tài                     - Phản biện 2.
4.  Ts. Nguyễn Thị Như Mai                 - Ủy viên.
5.  Ths. Trương Thành Nam                - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 


10a.jpg

Ths. Trương Thành Nam - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Dịch tễ học cấp Trường.   


10a.jpg

Ths. Trần Nguyễn Du thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Dịch tễ học 


10a.jpg


10a.jpg


10a.jpg


10a.jpg

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Dịch tễ học10a.jpg

Ths. Lê Minh Hữu thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng


10a.jpg


10a.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua  


10a.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định nghiệm thu
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

Số người online: 113
Tổng số lượt truy cập:24659826