Tài chính - Kế toán
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
[ Cập nhật vào ngày (12/12/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

1019/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

 

2

1103/QĐ-ĐHYDCT

22/5/2018

Quyết định ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho chương trình khung, chương trình môn học, biên soạn và nghiệm thu giáo trình

 

3

1195/QĐ-ĐHYDCT

12/6/2018

Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí đào tạo chương trình đại trà năm học 2018-2019

 

4

1888/QĐ-ĐHYDCT

12/9/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế chi tiêu nội bộ

 

5

2255/QĐ-ĐHYDCT

30/10/2018

Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí các lớp ngắn hạn năm học 2018-2019

 

6

2429/QĐ-ĐHYDCT

29/11/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế chi tiêu nội bộ 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc