Lịch giảng
Danh sách và Lịch học Y học đáp ứng với thảm hoạ của Y K42
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2021) ]


Trong mục này bao gồm:
1) Danh sách của 2 nhóm A và B
2) Lịch học của 2 nhóm A và B
Lưu ý: danh sách PĐT chia theo nhóm gồm nhiều lớp trong đóTrung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoaCác ý kiến của bạn đọc