lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019
[ Cập nhật vào ngày (17/05/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

13/5

10g15: Họp về chuẩn bị làm việc với Đoàn ĐBQH TPCT

BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, ĐV HLKN, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, QTTB, CTSV, KTHI, HCTH, TT ĐT TNCXH, TV

 

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

 

- TP họp giao ban Khoa

PHK

Ba

14/5

9g30: Họp thông qua dự thảo 1 các đề án ĐTXĐ một số hạng mục giai đoạn 2: TT NC chuyên sâu, KTX, TT HL

- BGH, BTV ĐU, Trưởng/ Phó P.QTTB, TCKT, TTPC, Ban biên soạn các đề án

PH1

13g30: Họp điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý (*)

 

13g30: Sinh hoạt KH: Chính sách, chiến lược và hoạt động ĐBCL

 

- CT HĐT, BGH, BTV ĐU, Thư ký HĐT

 

- Phòng ĐBCL, CB Ban ĐBCL các Khoa, Phòng, TT, ĐV; cán bộ quan tâm

PH1

 

 

HT KD

15/5

8g00: Đoàn ĐB QH tham quan cơ sở vật chất của Trường

 

8g30: Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TPCT

- BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, ĐTĐH, CTSV, HCTH, TCCB

 

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, ĐV HLKN, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, QTTB, CTSV, KTHI, HCTH, TT ĐT TNCXH, TV

PH1-các bộ môn

 

PH1

 

14g00: Họp báo cáo tình hình đăng ký dự thi tuyển sinh hệ liên thông VLVH

 

15g00: Họp về việc đăng ký học phần của SV

 

16g00: Họp về công bố bài báo quốc tế

BGH, Hội đồng tuyển sinh 2019, P.ĐTĐH

 

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, Trưởng/ Phó các Khoa, P. ĐTĐH, KTHI, CTSV

- BGH, Ban tư vấn công bố BBQT, các tác giả BBQT, P.NCKH-HTQT

 

 

 

 

PH1

Năm

16/5

9g30: Họp thông qua danh mục trang thiết bị mua sắm năm 2019

 

 

BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, ĐV có đề xuất; Trợ lý QTTB các Khoa

 

PH1

14g30: Họp về việc thanh toán kinh phí tuyển chọn PAKT BV

 

15g30: Họp về công tác xử lý nước thải

- HT, PHT phụ trách CSVC, TP TCKT, BQL DA XD BV

 

- HT, PHT phụ trách CSVC, Trưởng, Phó P.QTTB, TCKT

 

 

PH1

Sáu

17/5

9g00: Họp thông qua phương án thiết kế công cụ ứng dụng CNTT hỗ trợ báo cáo, đăng ký kế hoạch

10g00: Họp bàn về chủ đề báo cáo của Hội nghị KH SK quốc tế

- - BGH, P.CNTT, HCTH, BM Tin học

 

 

- BGH, Trưởng, Phó Tiểu ban Khoa học, P.NCKH-HTQT

 

 

PH1

13g30: Họp thông qua các đề án mở mã ngành đào tạo mới; Giới thiệu thành viên Hội đồng CDGSCS năm 2019

 

14g00: Mở thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh

 

16g15: Mở thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm

- BGH, Hội đồng KH và ĐT, các ban biên soạn đề án mở mã ngành đào tạo mới (ĐH và SĐH), P.ĐTĐH, ĐTSĐH

 

- Tổ tư vấn xét thầu (QĐ số 853/QĐ-ĐHYDCT, 24/4/19)

 

- Tổ tư vấn xét thầu (QĐ số 854/QĐ-ĐHYDCT, 25/4/19)

 

PH1

 

 

 

PH2

 

 

PH2


Ghi chú:         - (*): Gồm Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính.

                        - 08g00 ngày 18/5/2019: Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp; Địa điểm PH1.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết