lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019
[ Cập nhật vào ngày (04/05/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

06/5

7g00: Chào cờ

 

 

10g30: Họp về công tác báo cáo tự đánh giá CTĐT

- Cán bộ, nhân viên khối hành chính, SV

 

- Phòng ĐBCL, các nhóm nòng cốt TĐG CTĐT

Sân trường

 

 

PH2

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g00: Họp về kế hoạch biên soạn các đề án xây dựng các hạng mục ĐTXD Trường gđ2

 

15g00: Họp BTV Đảng ủy; Họp thông qua kế hoạch Đại hội Đoàn trường NK 2019-2022

- TP họp giao ban Khoa

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.TCKT, QTTB, CTSV, NCKH-HTQT, Thư viện, TT DV&HTSV

 

- BTV ĐU, BGH, BTV Đoàn TN

PHK

 

 

PH1

 

 

PH1

Ba

07/5

 

 

 

 

14g00: Họp thông qua chuẩn đầu ra các học phần thuộc Khoa KHCB

 

15g30: Họp góp ý chương trình, giáo trình các học phần Anh văn (giảng dạy cho đối tượng SV ĐH) 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, BCN các Khoa, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐBCL, các bộ môn liên quan thuộc K.KHCB

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, BCN Khoa KHCB, BM Ngoại ngữ

 

 

 

PH1

08/5

9g30: Họp về thiết kế các công cụ ứng dụng CNTT hỗ trợ báo cáo, kế hoạch công tác

Phòng CNTT, HCTH, TCCB, BM Tin học

 

PH1

14g00: Họp kiểm tra, rà soát tiến độ mở mã ngành mới ĐH và SĐH

 

 

15g00: Họp về xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 40 năm XD và PT Trường

 

16g00: Họp về hợp đồng lao động với giảng viên

- BGH, Trưởng Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐBCL, Thư viện, BCN các Khoa, các ban biên soạn đề án mở mã ngành

- Hội đồng TĐ KT (theo QĐ số 817/QĐ-ĐHYDCT ngày 03/5/2019)

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH

 

 

 

 

PH1

Năm

09/5

9g30: Họp thông qua danh sách các đề tài báo cáo tại Hội nghị KH quốc tế năm 2019

 

 

 

BGH, Tiểu ban khoa học, Trưởng/ Phó khoa phụ trách NCKH, Trợ lý NCKH các Khoa

 

PH1

14g00: Họp thông qua thiết kế phòng học 3D - BM Giải phẫu; cảnh quan trường; qui hoạch nhà xe cán bộ

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý dạy - học lâm sàng

- BGH, Trưởng/ Phó Khoa Y, Bm Giải phẫu, P. QTTB, TCKT, CTSV

 

 

- P.ĐTĐH, giáo vụ ĐH các BM lâm sàng K.Y, ĐD, RHM

 

PH1

 

 

 

GĐ 1. KY

Sáu

10/5

 

 

 

 

 

 

 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết