lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019
[ Cập nhật vào ngày (20/04/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

22/4

 

 

 

13g30: Họp Tiểu ban Triển lãm - Thông tin-Tuyên truyền Lễ hội KN 40 năm XD và PT Trường

 

14g00: Họp giao ban khoa

- Thành viên Tiểu ban Triển lãm - TT - TT

 

 

- TP họp giao ban Khoa

PH1

 

 

 

PHK

Ba

23/4

8g00: Dự Hội nghị thông tin chuyên đề của Thành Ủy CT

BT và Phó BT Đảng ủy, BGH, BT Đoàn TN

HT Thành ủy

14g00: Họp về chuẩn bị cho Hội nghị KH  quốc tế năm 2019

 

 

15g30: Họp về công tác hợp tác quốc tế

- BGH, Tiểu ban Hội nghị KH Lễ hội KN 40 năm, BCN các Khoa, Trưởng/ Phó các BM thuộc Khoa Y

- BGH, Phòng NCKH-HTQT, BCN các Khoa, Trưởng/ Phó các BM có hoạt động HTQT

 

 

 

PH1

 

 

24/4

 

 

 

14g00: Họp về đề xuất phương án xây dựng công cụ hỗ trợ báo cáo, sắp xếp kế hoạch công tác, thông tin nhanh

 

15g30: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức Ngày hội việc làm năm 2019

 

16g30: Họp Ban Giám Hiệu

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, BM Tin học; Chánh VP các Khoa

 

 

- BGH, Ban tổ chức, Trưởng Phó các tiểu ban; Trưởng/ Phó  các Khoa, Phòng, TT

 

- BGH

 

 

 

 

PH1

Năm

25/4

7g30: Kiểm tra công tác xây dựng hội trường

 

9g00: Họp về chuẩn bị dự án ĐTXD Trường giai đoạn 2

 

10g00: Họp về tiến độ triển khai phòng truyền thống số hóa, đề cương kỷ yếu và video clip kỷ niệm 40 năm  XD và PT Trường

- BGH, Trưởng Phó P.QTTB, HCTH, CTSV

 

- BGH, Trưởng Phó P.QTTB, NCKH-HTQT, CTSV, Thư viện, TT DV&HTSV

- BGH, Tiểu ban Triển lãm-TT-TT Lễ hội KN 40 năm, Trưởng Phó các tổ thực hiện P. Truyền thống theo chủ đề

Nhà HB

 

 

PH1

 

 

PH1

13g30: Tập huấn sử dụng các tiện ích thuộc phần mềm QL đào tạo

 

 

14g00: Họp về công tác xét thi đua, khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 40 năm XD và PT Trường

 

15g30: Họp về phương án giải quyết các học phần sinh viên còn nợ/ chưa học

- Trợ lý Giáo vụ ĐH, NCKH các Khoa, Giáo vụ các BM (CV số 515/ĐHYDCT, 18/4)

 

- BGH, BTV ĐU, BTV Công đoàn, Trưởng Phó P. TCCB

 

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, Trưởng/ Phó các Khoa, P.ĐTĐH

P.máy tính 4

 

 

PH1

 

 

 

PH1

Sáu

26/4

 

 

 

14g00: Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh

Hội đồng nghiệm thu, CN đề tài (PGS Ng.T.N.Vân)

PH1
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết