lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019
[ Cập nhật vào ngày (24/03/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

25/3

 

8g30: Họp báo cáo công tác tổ chức ngày hội việc làm

 

9g15: Họp công tác TCCB

 

10g00: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với HT, PHT

 

 

 

 

10g45: Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm PHT

 

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ngày hội việc làm

 

- BGH, BTV ĐU, P.TCCB

 

- CT HĐT, Đảng ủy, BGH, Cấp Trưởng các Khoa, Phòng, TT, ĐV, Thư viện, BV trực thuộc Trường, CT Công đoàn, BT ĐTN

 

- Đảng ủy, BGH

 

 

 

 

 

 

 

PH1

 

14g00 : Họp giao ban khoa

 

14g00 : Họp về chuẩn bị làm việc với đoàn MEET và ĐH Washington, Hoa Kỳ

 

14g45: Họp xét miễn, giảm học phần liên thông Y, YHCT, Dược

 

16g00: Họp về một số công tác của Trường

- TP họp GB khoa

 

- Ban tổ chức (theo công văn số 359/ĐHYDCT, 22/3/2019)

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó Khoa Y,  YTCC, Dược, P.ĐTĐH

 

- CT HĐT, BGH, Thư ký HĐT

 

PHK

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

PH1

 

Ba

26/3

9g00: Báo cáo đề cương các đề tài NCKH cấp tỉnh tại Vĩnh Long

 

10g00: Họp rà soát và điều chỉnh các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

- Thành viên thường trực HĐ KH và ĐT

 

- BGH, BCN Khoa ĐD-KTYH và Trợ lý giáo vụ, P.ĐTĐH

PH1

 

 

PH2

13g30: Họp Hội đồng Trường

 

15g30: Họp góp ý điều chỉnh phương án kiến trúc Bệnh viện

- Thành viên hội đồng

 

- BGH, BTV ĐU, BGĐ BV, Cố vấn BV, BQLDA XD BV, Trưởng Phó P.QTTB

 

PH1

27/3

9g00: Họp tổng kết làm việc với các tỉnh về đào tạo, NCKH; Kế hoạch mở lớp đào tạo bồi dưỡng VC y tế theo tiêu chuẩn CDNN

CT HĐT, BGH, Trưởng/ Phó Khoa Y, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH - HTQT, TCCB, TT ĐT TNCXH

 

PH1

14g00: Tập huấn “Chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, trích dẫn tài liệu tham khảo và cách viết bài báo quốc tế”

 

 

16g00: Họp về cảnh báo học vụ

 

16g30: Họp về công tác của Tổ giảng đường

- Thành viên Ban tư vấn, hỗ trợ đăng báo quốc tế, tác giả chính các bài báo quốc tế, các tác giả đăng ký đăng báo quốc tế, cán bộ có quan tâm

 

- PHT-TS Phương, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, CTSV

- BGH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, TCCB, TCKT

GĐ1.

KY

 

 

 

 

PH1

 

PH1

Năm

28/3

10g00: Làm việc với Sở Y tế Bình Dương về đào tạo

 

Theo KH

SYT BD

15g30: Làm việc với Sở Y tế Tây Ninh về đào tạo

Theo KH

SYT TN

Sáu

29/3

10g00: Làm việc với Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu về đào tạo

 

Theo KH

SYT BR-VT

14g30: Làm việc với Sở Y tế Đồng Nai về đào tạo

Theo KH

SYT ĐN

Bảy

30/3

8g00: Họp giới thiệu phương án thiết kế nội thất Hội trường và phòng làm việc Khu HB

BGH, Trưởng/ Phó các Phòng, TT, đoàn thể

PH1

 

 

 


Ghi chú:

* 18g00 các ngày 25, 26, 27/3/2019: Tập huấn phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm cho SV; Địa điểm tại HT K.YTCC.

* Phòng ĐBCL đăng ký lịch làm việc với các Khoa về: 1) Danh sách đề xuất Hội đồng TĐG CTĐT, ban chuyên trách và nhóm nòng cốt TĐG CTĐT;

2) Kết quả khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng và cựu người học về chuẩn đầu ra các CTĐT.

Thời gian:

- Khoa Y: 14g45 - 15g30 Thứ hai ngày 25/3

 Khoa RHM: 15g45 - 16g30 Thứ hai 25/3

- Khoa Dược: 09g00 - 10g00 Thứ ba 26/3

- Khoa ĐD-KTYH: 14g00 - 15g00 Thứ ba 26/3.

Thành phần: BCN Khoa, BCN các BM, liên BM, Phòng ĐBCL. Địa điểm: tại Phòng họp khoa.

(Nếu có thay đổi về thời gian, Khoa và Phòng ĐBCL sẽ thỏa thuận).
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết