Liên hệ

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa Nhà Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3897703

 

Email: khoakhoahoccoban@ctump.edu.vn