Tin tức - Sự kiện

1. Đề tài đạt giải nhất tại Hội thảo khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược VN lần thứ XV tại ĐH Y Hà Nội, 05/2010. (Báo cáo viên Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm – Bộ môn Hóa học).


Ngày 19/12/2015, Bộ môn Hóa học mời Ts. Nguyễn Thanh Bình, Viện NC Quốc gia Pháp, CNRS tọa đàm cùng sinh viên/cán bộ Khoa KHCB và Khoa Dược về “Các phương pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại – Áp dụng trong tổng hợp dược phẩm”.


Ngày 29/12/2016, Khoa Khoa học Cơ Bản đã tổ chức thành công hội thảo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo tín chỉ giai đoạn 2013-2016


Hiển thị tin nổi bật