Tin tức - Sự kiện

Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường về việc tăng cường hiệu quả trong công tác đào tạo, tích cực đăng báo quốc tế và thực hiện các sáng kiến cải tiến nhằm mang lại lợi ích thiết thực, góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao về năng suất, chất lượng, hiệu quả; Thực hiện kế hoạch số 121/KH.KHCB ngày 26/11/2018 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; Nhằm mục đích đề ra các phương pháp phát huy ưu điểm và cải thiện những tồn tại trong hoạt động của giảng viên, kỹ thuật viên, cũng như giúp cán bộ Khoa hiểu rõ quy trình của hoạt động sáng kiến cải tiến và cách thức viết bài báo quốc tế. Vào chiều ngày 03/12/2018, Khoa học Cơ bản đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 31 cán bộ là giảng viên, kỹ thuật viên của khoa.


1. Đề tài đạt giải nhất tại Hội thảo khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược VN lần thứ XV tại ĐH Y Hà Nội, 05/2010. (Báo cáo viên Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm – Bộ môn Hóa học).


Ngày 19/12/2015, Bộ môn Hóa học mời Ts. Nguyễn Thanh Bình, Viện NC Quốc gia Pháp, CNRS tọa đàm cùng sinh viên/cán bộ Khoa KHCB và Khoa Dược về “Các phương pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại – Áp dụng trong tổng hợp dược phẩm”.


Ngày 29/12/2016, Khoa Khoa học Cơ Bản đã tổ chức thành công hội thảo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo tín chỉ giai đoạn 2013-2016