image001.jpg

Tập thể cán bộ Khoa trong ngày hội nghị cán bộ công chức năm 2013-2014

 

image001.jpg

Tập thể cán bộ Khoa cùng P.GS TS Phạm Thị Tâm trong ngày hội nghị cán bộ công chức năm 2016-2017

TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

 
 

image005.png

 

Ths. Nguyễn Thị Lệ Thu

 

Trưởng Khoa từ 2007 đến 2016

 

 

Ths. Trần Trương Ngọc Bích

 

Trưởng Khoa từ 2016

 

Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa Nhà Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3897703

 

Email: khoakhoahoccoban@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả