Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập ngày 24 tháng 07 năm 2007 (quyết định số 2747/QĐ-BYT) cùng với sự trưởng thành và phát triển của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

 

Từ ngày thành lập cho đến nay Khoa KHCB không ngừng phát triển về mọi mặt nhằm thực hiện sứ mạng đào tạo; nghiên cứu khoa học; góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay Khoa có 08 Bộ môn bao gồm Bộ môn Toán, Bộ môn Vật lý- Lý sinh, Bộ môn Hóa học, Bộ môn Sinh – Di truyền, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Tin học, Bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Giáo dục thể chất. Số lượng viên chức của Khoa là 33, trong đó có 28 giảng viên, 01 chuyên viên và 04 Kỹ thuật viên. Trình độ chuyên môn của giảng viên đều đạt từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 01 PGs và 05 tiến sĩ.

 

Triết lý giáo dục “Trí tuệ - Y đức - Sáng tạo” luôn là kim chỉ nam cho mọi kế hoạch, hành động của tập thể cán bộ Khoa KHCB. Khoa tham gia giảng dạy trong các chương trình đạo tạo đại học, sau đại học, dự bị đại học và các chương trình đào tạo ngắn hạn khác. Khoa tham gia hướng dẫn học viên/sinh viên thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp; Cán bộ thuộc Khoa chủ trì, tham gia các đề tài cấp Bộ/ Tỉnh/ Cơ sở, không ngừng sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công việc. Giai đoạn từ năm 2010 – 2020, giảng viên thuộc Khoa KHCB đã công bố hơn 30 bài báo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS, hơn 40 bài báo quốc gia uy tín. Chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện 03 đề tài NAFOSTED tài trợ, 01 đề tài IFS tài trợ, 01 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Tỉnh và hơn 20 đề tài cấp cơ sở cùng nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh đó, Khoa không ngừng củng cố, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các nước (Mỹ, Pháp, Đài Loan…) nhằm phát huy tiềm năng, nội lực, khai thác các lợi thế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

 Tập thể cán bộ Khoa KHCB

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

 
 

image005.png

 

Ths. Nguyễn Thị Lệ Thu

 

Trưởng Khoa từ 2007 đến 2016

 

 

Ths. Trần Trương Ngọc Bích

 

Trưởng Khoa từ 2016

 

Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa Nhà Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3897703

 

Email: khoakhoahoccoban@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả