Tập thể cán bộ Khoa KHCB

 

 

TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

 

image005.png

 

Ths. Nguyễn Thị Lệ Thu

 

Trưởng Khoa từ 2007 đến 2016

 

Ths. Trần Trương Ngọc Bích

 

Trưởng Khoa từ 2016 đến 2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Trâm

 

Trưởng Khoa từ 2021 đến nay

 

Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa Nhà Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3897703

 

Email: khoakhcb@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả