Liên hệ

Khoa Dược

 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà  Khoa Dược - Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3731257

 

Email: khoaduoc@ctump.edu.vn