Tin tức - Sự kiện
Kết quả bảo vệ luận văn, luận án CK1, CK2
[ Cập nhật vào ngày (31/10/2017) ]

Ngày 12 và 18/10/2017, Hội đồng đánh giá luận văn Cao học đã tổ chức bảo vệ luận văn CK1, CK2 Dược cho 4 học viên sau ĐH, gồm 2 học viên CK1 chuyên ngành Tổ chức quản lý dược và Bào chế, 2 học viên CK2 chuyên ngành Tổ chức quản lý dược. Kết quả đánh giá của Hội đồng: cả 4 học viên đều bảo vệ thành công và đủ điều kiện tốt nghiệp. Xin chúc mừng các tân Dược sĩ CK1, CK2


Ngày 12 và 18/10/2017, Hội đồng đánh giá luận văn Cao học đã tổ chức bảo vệ luận văn CK1, CK2 Dược cho 4 học viên sau ĐH, gồm 2 học viên CK1 chuyên ngành Tổ chức quản lý dược và Bào chế, 2 học viên CK2 chuyên ngành Tổ chức quản lý dược. Kết quả đánh giá của Hội đồng: cả 4 học viên đều bảo vệ thành công và đủ điều kiện tốt nghiệp. Xin chúc mừng các tân Dược sĩ CK1, CK2

Chi tiết vui lòng xem file đính kèmNguyễn Thị Thu HiềnCác ý kiến của bạn đọc