Liên hệ

Văn phòng Khoa Răng Hàm Mặt

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Nhà Răng Hàm Mặt - Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3731 130

 

Email: khoaranghammat@ctump.edu.vn