Liên hệ

Văn phòng Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học

 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học

 

Điện thoại: 0292. 3897704

 

Email: khoadieuduong@ctump.edu.vn