Thông tin Liên hệ

Văn phòng Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học

 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học

 

Điện thoại: 0292. 3897704

 

Email: khoadieuduong@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị




Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị




Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới




Bình chọn  Kết quả