Liên hệ

Khoa Y tế công cộng

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3730741

 

Email: khoaytcc@ctump.edu.vn