Tin tức - Sự kiện
Hợp tác Quốc tế giữa BM DD với đoàn MEET Hoa Kỳ

hop tac quoc te


Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe II cấp Trường do bộ môn Tổ chức và quản lý y tế (Khoa Y tế công cộng) biên soạn.


Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình Giáo dục sức khỏe và Nâng cao sức khỏe cấp Trường do bộ môn Tổ chức và quản lý y tế (Khoa Y tế công cộng) biên soạn.


Vào lúc 9 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình Tâm lý y học cấp Trường do bộ môn Tổ chức và quản lý y tế (Khoa Y tế công cộng) biên soạn.


Vào lúc 15 giờ ngày 23/12/2020, tại phòng họp Khoa Y tế công cộng đã diễn ra buổi họp hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cơ sở của các sinh viên thuộc Khoa Y tế công cộng đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường trong năm học 2020-2021.


Vào lúc 9 giờ, ngày 02 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình Đạo đức y học cấp Trường do bộ môn Tổ chức và quản lý y tế (Khoa Y tế công cộng) biên soạn.


Vào lúc 15 giờ ngày 17/11/2020, tại phòng họp Khoa Y tế công cộng đã diễn ra buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở của Ths.Bs. Phan Kim Huệ, giảng viên công tác tại Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa Y tế công cộng.


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/11/2020, tại phòng họp 1 thuộc Khoa Y đã diễn ra buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở của Ths.Bs. Trần Nguyễn Du, giảng viên công tác tại Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng.


Khai giảng lớp DDLS khóa 1 tại Cần Thơ