-

Thông tin Liên hệ

Văn phòng Khoa Y tế công cộng

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3730741

 

Email: khoaytcc@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả