Liên hệ

Văn phòng Khoa Y

 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3830344

 

Email: khoay@ctump.edu.vn