Thông báo


THÔNG BÁO V/v: Thông qua đề cương luận văn tốt nghiệp sau đại học - năm 2018 – Đợt 2
Phòng sau đại học đề nghị ban cán sự các lớp rà soát và cập nhật lại thông tin của lớp đến thời điểm hiện tại 31/12/2017 (về số lượng học viên của lớp, họ tên, số điện thoại ban cán sự,...). Nếu có điều chỉnh thông tin hoặc gặp khó khăn trong sử dụng email xin phản hồi qua email sdh@ctump.edu.vn trước ngày 10/01/2018. Xin cảm ơn.