Hướng dẫn Sinh viên đóng học phí Online
Thông báo

Công ty TNHH Nam Phúc (Nap Health &Happiness) là công ty Dược - Mỹ phẩm đang phân phối các nhãn hàng thuộc tập đoàn Pharmacare của Úc: Redwin và Rosken.


Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ kết hợp với Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thường xuyên tổ chức giảng dạy ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tuyển dụng trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.