Giới thiệu sách


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “KÝ SINH TRÙNG Y HỌC” (Giáo trình Đại học). Quyển sách “KÝ SINH TRÙNG Y HỌC” (Giáo trình Đại học). - Chủ biên: PGS. TS. Trần Xuân Mai. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2013. - Sách có 564 trang, khổ 20 x 26 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 616.96/K600
Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM”. Quyển sách “SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM”. - Tác giả: TS. BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2013. - Sách có 227 trang, khổ 16 x 24 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 618.929/Ng527.


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “BỆNH HỌC DA LIỄU – Tập 1”. Quyển sách “BỆNH HỌC DA LIỄU – Tập 1”. - Chủ biên: PGS. TS. Trần Hậu Khang. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2014. - Sách có 343 trang, khổ 19 x 27 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 616.5/Kh106.
Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách“CÁC DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC ĐỘNG MẠCH Ở NGƯỜI VIỆT NAM”. Quyển sách“CÁC DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC ĐỘNG MẠCH Ở NGƯỜI VIỆT NAM”. - Tác giả: Lê Văn Cường - Nhà xuất bản: Y Học. - Năm xuất bản: 2012. - Sách có 286 trang, khổ 20.5 x 29 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 611.13/C561


Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “SỔ TAY LÀM MẸ”. Quyển sách “SỔ TAY LÀM MẸ”. - Tác giả: Lương Thị Bích. - Nhà xuất bản: Y học. - Năm xuất bản: 2013. - Sách có 103 trang, khổ 13 x 19 cm. - Số phân loại tại Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ: 618/B302