đào tạo đại học


Vào ngày 14/12/2018, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Sinh lý bệnh - Miễn dịch do Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y biên soạn.


liên kết


 

Số người online: 142
Tổng số lượt truy cập:19556127