đào tạo đại họcVào lúc 16 giờ 00, ngày 05 tháng 08 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường 02 Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học do Liên Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược biên soạn. Đây là buổi nghiệm thu giáo trình cấp Trường trực tuyến đầu tiên với các Thầy Cô phản biện ngoài trường được tổ chức do tình hình dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp.
Vào lúc 15 giờ 30, ngày 23 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng do Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


Vào lúc 13 giờ 30, ngày 23 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Kiểm tra chất lượng Xét nghiệm do Bộ môn Xét nghiệm Cơ bản, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Sức khỏe Phụ nữ, Bà mẹ, Gia đình và Chăm sóc Điều dưỡng I do Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa hệ Ngoại, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


Vào lúc 14 giờ 00, ngày 22 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I do Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


Vào lúc 08 giờ 30, ngày 13 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Thống kê Dân số Y tế do Bộ môn Thống kê - Dân số học, Khoa Y tế công cộng biên soạn.


liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người online: 259
Tổng số lượt truy cập:26238536