đào tạo đại học

Vào lúc 8 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Sản phụ khoa 2 do Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y biên soạn.Vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Sản phụ khoa 1 do Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y biên soạn.


Vào lúc 9 giờ, ngày 02 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình Đạo đức y học cấp Trường do bộ môn Tổ chức và quản lý y tế (Khoa Y tế công cộng) biên soạn.Vào lúc 14 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Phương pháp điều trị không dùng thuốc do bộ môn Y học cổ truyền – Khoa Y biên soạn.
Vào lúc 09 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần do Bộ môn Tâm thần, Khoa Y biên soạn. Chủ biên giáo trình là PGs.Ts. Nguyễn Văn Tuấn và đồng chủ biên Ths.Bs. Nguyễn Văn Thống.


Vào lúc 09 giờ 00, ngày 02 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Mô Phôi do bộ môn Mô Phôi (Khoa Y) biên soạn.


liên kết

 

 

Số người online: 133
Tổng số lượt truy cập:28230351