đào tạo đại học

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức họp thẩm định CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ MÃ NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC do Khoa Y- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xây dựng.


Vào lúc 8 giờ 00 ngày 9 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức họp thẩm định CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ MÃ NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC do Khoa Y tế công cộng- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xây dựng.
Vào lúc 8 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN do Bộ môn Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Khoa học cơ bản biên soạn.


Vào lúc 13 giờ 30 ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình BỆNH HỌC NGŨ QUAN ĐIỀU TRỊ ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP và Giáo trình BỆNH HỌC PHỤ SẢN - NHI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN do Bộ môn Y học cổ truyền biên soạn.


Số người online: 102
Tổng số lượt truy cập:34339366
tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích