đào tạo đại học


Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Xét nghiệm Cơ bản do Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng - KTYH biên soạn.Vào lúc 8 giờ 30, ngày 10 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Sinh học và Di truyền do Bộ môn Sinh - Di truyền, Khoa Khoa học Cơ bản biên soạn.


Vào lúc 15 giờ 30, ngày 22 tháng 05 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Tin học đại cương do Bộ môn Tin học, Khoa Khoa học Cơ bản biên soạn.
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 07 tháng 05 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Người lớn có bệnh Nội khoa I do Bộ môn Điều dưỡng đa khoa hệ Nội, Khoa Điều dưỡng - KTYH biên soạn.
liên kết

 

 

 

 

 

Số người online: 25
Tổng số lượt truy cập:25080527