Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3733380

 

Email: khaothi@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị




Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới




Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị




Bình chọn  Kết quả