Trung tâm Khảo thí - Trường ĐHYD Cần Thơ thành lập từ năm 2008, tiền thân là Trung tâm Khảo thí và Công nghệ Thông tin, tháng 12/2009 tách ra thành Trung tâm Khảo thí với 3 cán bộ.

     Đến tháng 4 năm 2017, nhân sự Trung tâm được kiện toàn gồm 01 trưởng, 02 phó trưởng, 01 nhân viên hành chính, 02 nhân viên kiêm nhiệm và các nhân viên kiêm nhiệm thời vụ.

     Lãnh đạo qua các thời kì: từ 2009 đến tháng 7 năm 2016, ThS. Hồ Thị Tuyết; từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 01 năm 2019, Ths Trần Trương Ngọc Bích; từ tháng 01 năm 2019 đến nay, Ths Phan Thị Tuyết Nhung.

     Từ tháng 10/2017, Trung tâm Khảo thí đổi tên thành Phòng Khảo thí. Nhân sự hiện nay của Phòng gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 chuyên viên và 3 nhân viên kiêm nhiệm.

Tập thể cán bộ Phòng khảo thí

Thông tin Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3733380

 

Email: khaothi@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Bình chọn  Kết quả