Liên hệ

Phòng Quản trị thiết bị

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3600404

 

Email: qttb@ctump.edu.vn