Liên hệ

Phòng Hành chánh tổng hợp

 

Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3739 730

 

Fax: 0292. 3740 221

 

Email: hcth@ctump.edu.vn