Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3781082

 

Email: sdh@ctump.edu.vn