Liên hệ

Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế

 

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3739 809

 

Email: nckh@ctump.edu.vn