Thông tin Liên hệ

Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ đối ngoại

 

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3739 809

 

Email:

NCKH: nckh@ctump.edu.vn

HTQT: ico@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả
Số người online: 4
Tổng số lượt truy cập:39975