Liên hệ

Công đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Địa chỉ: Văn phòng Công đoàn, Tòa nhà Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3739730

 

Email: congdoan@ctump.edu.vn