BCH nhiệm kỳ V, 2017-2022

Thông tin Liên hệ

Công đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Địa chỉ: Văn phòng Công đoàn, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3739730

 

Email: congdoan@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Bình chọn  Kết quả