Phòng Tồ chức Cản bộ hình thành từ năm 2003 khi Trường Đại học Y Dược Cẩn Thơ đi vào hoạt động với vai trò tham mưu về công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen thường, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách ... đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trường. Với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường hơn 500 người, Phòng luôn ra sức thực hiện tốt công tác của mình và dần dần đưa công tác tổ chức cán bộ của Trường đi vào nề nếp, ổn định.

Hình 1. PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chụp hình với tập thể Phòng Tổ chức cán bộ nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 (Ngày 05/11/2021)

 

Hình 2. Lãnh đạo Phòng Tổ chức các bộ qua các thời kỳ

Thông tin Liên hệ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

Địa chỉ: Tầng 3, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 379 811

 

Email: tccb@ctump.edu.vn

Danh sách công việc - Phòng TCCB

Danh sách công việc : xem tại đây

 

1. Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
2. Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
3. Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả