Thông tin Liên hệ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

Địa chỉ: Tầng 3, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 379 811

 

Email: tccb@ctump.edu.vn

1. Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị




2. Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị




3. Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới




Bình chọn  Kết quả