Liên hệ

Thư viện

 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3733381

 

Email: thuvien@ctump.edu.vn