Tin tức - Sự kiện

Thư viện tiếp nhận tài liệu tặng từ GS. Trần Văn Sáng và GS. Nguyễn Thị Trúc ngày 16/12/2011Nhà sách Phương Nam Cần Thơ tổ chức gian hàng tại lễ hội tốt nghiệp vào ngày 25/7/2017.