Thông tin Liên hệ

Thư viện

 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3733381

 

Email: thuvien@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Bình chọn  Kết quả
Số người online: 1