Liên hệ

Ban Quản lý dự án

 

Địa chỉ: Tầng 1, Khu Nhà tròn tòa nhà Khoa Dược - Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3898422

 

Email: qlda@ctump.edu.vn