Thông tin Liên hệ

Ban Quản lý dự án

 

Địa chỉ: Tầng 1, Khu Nhà tròn tòa nhà Khoa Dược - Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3898422

 

Email: qlda@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Bình chọn  Kết quả