Liên hệ

Phòng Tài chính kế toán

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu Nhà tròn tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3739810 hoặc : 0292. 3500872

 

Email: ketoan@ctump.edu.vn