Liên hệ

Đơn vị Huấn luyện kỹ năng

 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà khoa Dược - Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 02923. 768573

 

Email: hlkn@ctump.edu.vn