DANH MỤC CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI
DANH MỤC ĐỐI TÁC NGOÀI NƯỚC CÓ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2018-2023
 

TT

TÊN ĐỐI TÁC

Link Website

Logo

1       

Đại học Ghent, Bỉ

(YHGĐ)

https://www.ugent.be/en

image001.png

2      

Đại học Washington – Hoa Kỳ

http://uw.edu/

 

 

image001.png

3             

Trường Cao đẳng Đại học Ghent, Bỉ (HoGent)

https://www.hogent.be/en/

image001.png

4                 

Đại học Liège, Bỉ

(YHGD)

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/en/uliege

image001.png

5              

Wallonie Bruxelles (Việt Nam)

(YHGD)

https://wbi.be/

image001.png

6              

Trường Arteveldehogeschool, Bỉ (ATV)

https://www.artevelde-uas.be/

image001.png

7               

Tổ chức MEET, Hoa Kỳ

https://meet-international.org/

image001.png

8                

BV Perigueux, Pháp

http://www.ch-perigueux.fr/patients-et-visiteurs-3.html

(không vào được web)

Link facebook: https://www.facebook.com/CentreHospitalierdePerigueux/

image001.png

9                 

Hội Y tế VN-Dordogne, Pháp

https://assosantevietnam.wordpress.com/

image001.png

10             

ĐH Mahasarakham, Thái Lan

https://inter.msu.ac.th/

image001.png

11               

ĐH NCU, Đài Loan

https://www.ncu.edu.tw/en

image001.png

12             

ĐH TTUHSC, Texas Tech, Hoa Kỳ

www.ttuhsc.edu/globalhealth

image001.png

13          

ĐH Khon Kaen, Thái Lan

https://www.kku.ac.th/

image001.png

14              

UAD, Indonesia

https://uad.ac.id/en/

    

image001.png

15              

ĐH Mahildol, Thái Lan

https://mahidol.ac.th/

image001.png

16               

Tổ chức VAW Global Health Alliances, Hoa Kỳ 

https://www.vawglobal.org/

image001.png

17              

Đại học Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Trung Quốc

https://iec.tjutcm.edu.cn/english.htm

image033.jpg

18              

Đại học Padjadjaran, Indonesia

https://www.unpad.ac.id/en

image001.png

19              

Đại học Pancasila, Indonesia

http://www.univpancasila.ac.id/

image001.png

20              

Đại học China Medical University, Đài Loan

https://english.cmu.edu.tw/

image001.png

21             

Viện khoa học Châu Á-AIS (Campuchia)

https://ais-edu.com/?page_id=14&lang=en_US

image001.png

22           

Công ty TNHH TH&MB Hải Phòng và Công ty TNHH Big Helper Việt Nam INC.

 

https://bighelpervietnam.vn/lien-he.html

 

 

 

 

image001.png
image001.png

23            

Tổ chức GEI, Hoa Kỳ

https://www.global-engagement.org/

image001.png

24            

Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa giáo dục Đài Việt và ĐH Y Trung Sơn

 

https://english.csmu.edu.tw/

image001.png
image001.png

25              

Công ty Discova, Singapore

https://www.discova.com/

image001.png

26              

Georgia State University, Hoa Kỳ

https://www.gsu.edu/

 

 

 

image001.png

27            

ĐH Walailak, Thái Lan

 

 

https://www.wu.ac.th/en

image001.png

28             

Swinburne University of Technology, Úc

https://www.swinburne.edu.au/

image001.png

29             

REAL CAPITAL LONDON LLP, UK

 

 

https://realcapital.london/

image001.png

30             

3 BV Đài Loan: BV Vinh Dân Đài Bắc, BV Vinh Dân Cao Hùng, BV ĐH Y Trung Sơn

https://www.vghtc.gov.tw/Home/IndexEng

https://eng.vghks.gov.tw/Default.aspx

https://english.csmu.edu.tw/

image001.png
image001.png
 

31               

Công ty Nexus, Ấn Độ

https://www.nexuseduservice.com/

image001.png

32             

ĐH NYCU, Đài Loan

https://en.nycu.edu.tw/

image001.png

33             

ĐH Changgung, Đài Loan

https://www2.cgu.edu.tw/index.php?Lang=en

image001.png

34            

Tao University-Traditional Medicine, Chile

 

image001.png

35            

Văn phòng GD, kinh tế Đài Bắc

 

 

36              

Tajen University, Đài Loan

https://www.tajen.edu.tw/index.php?Lang=en

image001.png

37             

Taipei Medical University, Đài Loan

https://eng.tmu.edu.tw/

image001.png

38               

Neo Institute of medical science and technology LTD, Ấn Độ

https://collegedunia.com/institute/7549-neo-institute-of-medical-sciences-and-technology-ltd-hyderabad

 

image001.png

39              

University of Puthisastra

https://www.puthisastra.edu.kh/

image001.png

40               

Medisetter Vietnam Joint Stock Company, Việt Nam

https://medisettervietnam.vn/

image001.png

41              

Khoa RHM , DHQG Chonnam, Hàn Quốc

Chonnam National University (jnu.ac.kr)

image001.png

42              

Government Dental College And Hospital, Ahmedabad, Gujarat- India

https://www.gdchahmd.org/

image001.png

43               

Công ty AIERAA, Ấn Độ

https://aieraa.com/significant/

image001.png

44               

Hiệp hội giao lưu quốc tế về y tế và giáo dục

https://ifmsa.org/

image001.png

45          

HAIVN Việt Nam

https://www.facebook.com/haivnoffice/

image001.png

46             

ĐH Arizona, Hoa Kỳ

https://www.arizona.edu/

image001.png

47               

ĐH Campania Luigi Vanvitelli, Ý

https://international.unicampania.it/index.php/en/

image001.png

48          

ĐH CHA Hàn Quốc

https://www.cha.ac.kr/en/

image001.png

49              

Hội Hồi sức cấp cứu Pháp Việt-Afravietmur

 

image001.png

50             

ĐH Y Trung Sơn

https://english.csmu.edu.tw/

51             

Công ty Vivu Journey

https://vivujourneys.com/

 

image001.png

52               

University Federico II of Naples

https://www.international.unina.it/

 

image001.png

53              

Coorg Institute of Dental Sciences India

http://www.cids.edu.in/

image001.png

54            

Alliance for Smiles

https://www.allianceforsmiles.org/

image001.png

55            

ĐH Maastricht, Hà Lan

https://www.maastrichtuniversity.nl/

image001.png

56             

ĐH Prince of Songkla, Thái Lan

https://en.psu.ac.th/

image001.png

57.

ĐH East Anglia

https://www.uea.ac.uk/

image001.png