Liên hệ

 

LIÊN HỆ NHẬN PHIẾU CHẤP THUẬN Y ĐỨC : CHIỀU THỨ 5 HÀNG TUẦN GẶP CÔ TRANG - 0939698638

 

 

 

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH