Liên hệ

Ts. Nguyễn Thắng

Phó Trưởng phòng KHCN&QHĐN

 nthang@ctump.edu.vn

0968.969.129

Cn. Nguyễn Thị Như Trang

Chuyên viên Tổ QHĐN

  ntntrang@ctump.edu.vn

0939.698.638