BM Quản lý dược

BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

1. GIỚI THIỆU

Bộ môn Quản lý dược được thành lập theo quyết định số 2284/QĐ-ĐHYDCT ngày 04/11/2019.

Địa điểm: tầng 2 (Phòng trưởng BM, VPBM), tầng 3 (Phòng CBTT, Phòng TT) – Khoa RD.

Hoạt động chính của BM: thực hiện trách nhiệm công dân và việc thực hiện quy định nhà trường, khoa; hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động phục vụ cộng đồng.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Bộ môn hiện có 06 cán bộ cơ hữu trong đó có 02 tiến sỹ, 02 thạc sỹ và 02 dược sỹ trung học:

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị chuyên ngành/Bằng cấp

Thời gian bắt đầu làm việc tại BM

Chức vụ chính quyền, Đảng, đoàn thể

1

Nguyễn Phục Hưng

Giảng viên chính

Địa chỉ mail: nphung@ctump.edu.vn

 

 • Tiến sĩ Tổ chức quản lý dược (2016-2020) và Thạc sĩ Tổ chức quản lý dược (2014-2016)
 • Thạc sĩ Y tế công cộng (2011-2013)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh (2012-2015)
 • Dược sĩ Đại học (2003-2008)
 • Đang học Thạc sĩ Quản lý kinh tế (2022-2024)

2008

 • Trưởng Bộ môn
 • Ủy viên BCH ĐBCS Dược
 • Bí thư chi bộ liên thông chính quy Dược
 • Phó trưởng ban Kiosk thanh niên
 • Ban đảm bảo chất lượng khoa Dược

2

Trần Thị Tuyết Phụng- Giảng viên

Địa chỉ mail: tttphung@ctump.edu.vn

 • DS.CKII.Tổ chức quản lý dược (2020-2022)
 • Thạc sĩ Y tế công cộng (2011-2013)
 • Dược sĩ Đại học (2001-2006)

2007

 • Phó Trưởng Bộ môn
 • Phó Bí thư Chi Bộ BC-QLD

3

Trần Văn Đệ- Giảng viên

Địa chỉ mail: tvd@ctump.edu.vn

(Trợ lý NCKH-HTQT của BM)

 • Tiến sĩ dược học (2016-2020)
 • Dược sĩ Đại học (2009-2014)

2021

 

4

Nguyễn Thị Hải Yến- Giảng viên

Địa chỉ mail: nthaiyen@ctump.edu.vn

(Trợ lý ĐT ĐH và SĐH của BM)

 • Thạc sĩ Tổ chức quản lý dược (2016-2018)
 • Dược sĩ Đại Học (2009-2014)

2022

 

5

Nguyễn Thị Bích-KTV

Địa chỉ mail: ntbich@ctump.edu.vn

(Tổ trưởng Tổ Công đoàn)

 • Trung cấp dược (2009-2011)
 • Cao đẳng dược (2020-2022)

2011

 

6

Nguyễn Hữu Nhân-KTV

Địa chỉ mail: nhnhan@ctump.edu.vn

CB kiêm nhiệm

 • Trung cấp dược (2012-2014)
 • Cao đẳng dược (2020-2022)

2014

 

3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

3.1. Đại học

Bộ môn thực hiện giảng dạy các học phần: Khởi nghiệp, Pháp chế dược, Dược cộng đồng, Quản lý và Kinh tế dược, Quản lý cung ứng thuốc, Thực hành Dược Khoa, Định hướng cơ bản chuyên khoa Quản lý dược cho sinh viên Dược đại học năm thứ 3, năm thứ 4 và năm 5.

3.2. Đào tạo sau đại học

Bộ môn quản lý và đào tạo cho học viên sau đại học các chuyên ngành: CK1. Tổ chức quản lý dược:; CK2. Tổ chức quản lý dươc.

Ngoài ra BM phụ trách và tham gia giảng dạy 1 số học phần cho học viên CK1. DL-DLS, CK2.DL-DLS và Cao học DL-DLS.

4. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn: Kinh tế dược, dược bệnh viện, pháp chế dược, cung ứng thuốc, dịch tễ và sức khỏe cộng đồng, khoa học về hệ thống sức khỏe, phân tích dữ liệu trong dịch tễ học.

5. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

5.1. Các hình thức khen thưởng tập thể

STT

Năm

Hình thức khen thưởng cấp cao

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

1

2010

Bằng khen bộ trưởng Bộ Y Tế

Quyết định số 1599/QĐ-BYT, ngày 12-05-2010, tập thể LBM Bào chế - công nghiệp dược- Quản lý dược đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2008-2009

2

2014

Bằng khen bộ trưởng Bộ Y Tế

Quyết định số 06/QĐ-BYT, ngày 02-01-2014 tập thể LBM Bào chế - công nghiệp dược- Quản lý dược đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2012-2013

3

2008

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2345/QĐ-BYT, ngày 30-06-2009

4

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1739/QĐ-BYT, ngày 24-05-2010

5

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 890/QĐ-BYT, ngày 29-03-2010

6

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 581/QĐ-BYT, ngày 20-02-2013

7

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 202/QĐ-BYT, ngày 16-01-2014

8

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3546/QĐ-BYT,  ngày 25-08-2015

9

2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2534/QĐ-BYT, ngày 18-04-2018

10

2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 250/QĐ-BYT, ngày 03-02-2020

11

2021

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5843/QĐ-BYT, ngày 24-12-2021

12

2022

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3005/QĐ-BYT, ngày 03-11-2022

13

2022

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y Tế

Quyết định số 3004/QĐ-BYT, ngày 03-11-2022

 
5.2. Các hình thức khen thưởng cá nhân
Ngoài các danh hiệu đạt được chiến sĩ thi đua, giấy khen hiệu trưởng trong đánh giá phân loại viên chức cuối năm, các cán bộ của bộ môn còn đạt các bằng khen cấp cao khác: 
 

STT

Năm

Hình thức khen thưởng cấp cao

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

1

 

2006

Gương mặt trẻ tiêu biểu thành phố Cần Thơ

Thành đoàn TP Cần Thơ

2010

Bằng khen Trung ương đoàn

Quyết định số 521-QĐ-TWĐTN ngày 30 tháng 11 năm 2010 của BCH TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010

2013

Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Quyết định số: 1527/QĐ-ĐHYDCT ngày 28 tháng 11 năm 2013 tốt nghiệp loại giỏi cao học và có thành tích tiêu biểu toàn khóa học

2014

 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số: 874/QĐ-BYT ngày 2 tháng 10 năm 2014 đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2013-2014

2018

Bằng khen Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM

Quyết định số 96/QĐ-HVCB ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM đã đạt thành tích cao trong học tập (lớp trung cấp lý luận chính trị)

2021

 

 

 

 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số: 05/QĐ-BYT ngày 4 tháng 1 năm 2021 đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2019-2020

2021

Bằng khen Công đoàn ngành Y tế Việt Nam

Quyết định số: 687/QĐ-CĐYT ngày 24 tháng 12 năm 2021 đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2020-2021

2021

Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số: 3469/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

2022

Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định số: 1892/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2022 đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

2022

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số: 2734/QĐ-BYT ngày 6 tháng 10 năm 2022 đã có nhiều thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường

2022

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số: 3004/QĐ-BYT ngày 3 tháng 11 năm 2022 đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2021-2022

2

2015

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

QĐ 2650/QĐ-BYT 26/06/2015

3

2022

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số: 3004/QĐ-BYT ngày 3 tháng 11 năm 2022 đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2021-2022

 

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

1

 

2010

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

Giải II

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng y dược toàn quốc lần thứ XV năm 2010; Hà Nội.

2013

Kỉ niệm chương

Giải báo cáo hay nhất chuyên đề Nam học Hội nghị Niệu thận học TPHCM, Phan Thiết, 2013.

2014

Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Quyết định số 02/QĐ-ĐHYDCT ngày 04 tháng 01 năm 2014 có thành tích trong NCKH giai đoạn 2011-2013.

2018

Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Quyết định số 77/QĐ-ĐHYDCT ngày 22 tháng 01 năm 2018 có thành tích trong NCKH giai đoạn 2015-2017.

2019

Giám đốc Học viện quân y

Poster đạt giải nhất (tác giả chính) và đạt giải nhì (tác giả phụ)

Hội nghị khoa học Quốc tế Những tiến bộ mới trong đào tạo, NCKH và điều trị, Học viện quân y, 2019.

2022

Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ

3 giải khuyến khích

Quyết định số 1453/QĐ-ĐHYDCT ngày 16 tháng 07 năm 2022 cho Báo cáo viên đạt giải trong hội nghị KH và CN tuổi trẻ lần XI năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

2022

Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hướng dẫn NCKH SV đạt 1 giải III, 1 giải khuyến khích

Quyết định số 1453/QĐ-ĐHYDCT ngày 16 tháng 07 năm 2022 cho Báo cáo viên đạt giải trong hội nghị KH và CN tuổi trẻ lần XI năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

 
TIN TỨC -SỰ KIỆN

HỘI THẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ DƯỢC

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023-TRỊNH QUỐC THỊNH

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023-LÂM VĨNH TƯỜNG

HỘI THẢO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP TRONG NGÀNH DƯỢC

Hoạt động phục vụ cộng đồng của bộ môn Quản lý dược

Nhân sự mới được bố trí về công tác tại bộ môn Quản lý dược

Kỳ thi tốt nghiệp chuyên khoa cấp I và II chuyên ngành Tổ chức quản lý dược năm học 2020-2022

Họp nghiệm thu giáo trình SĐH cấp trường: Dược cộng đồng, Luật pháp và Pháp chế dược, Pháp chế dược chuyên ngành

Thông báo liên hệ nhận tài liệu ôn thi tuyển sinh SĐH 2022

Nghiệm thu đề tài sinh viên cấp trường - Mai Văn Hậu (Dược K43)

Nghiệm thu đề tài cấp trường TS. Nguyễn Phục Hưng

Nghiệm thu đề tài sinh viên cấp trường - Cao Huỳnh Phong, Lê Diệu Pháp (Dược K44)

Nghiệm thu giáo trình SĐH "Kinh tế dược chuyên ngành"

Hội thảo sinh hoạt khoa học cấp bộ môn “Nguyên tắc thiết kế nghiên cứu kinh tế dược và quy trình phân tích chi phí – hiệu quả”

Nghiệm thu cấp trường giáo trình Marketing Dược (dành cho đối tượng Sau Đại học)

Nghiệm thu cấp trường giáo trình Định hướng cơ bản chuyên khoa Quản Lý Dược (dành cho sinh viên hệ đào tạo tín chỉ)

Quyết định thành lập BM Quản Lý Dược

Luật dược 2016

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược

Thông tư số 07/2018/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

 

 

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG-THÔNG BÁO

 

  

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

 HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Tác giả - Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo sát hợp chất chống oxi hóa trong kem bôi da Hydroquinone 2%.

2010-2011

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

2

Khảo sát độ ổn định của dung dịch Povidon Iod 10%

2012-2013

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

3

Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và mức độ hài lòng của người dân tại các trạm y tế trên địa bàn quận Ninh Kiều TPCT năm 2014

2013-2014

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

4

Khảo sát và đánh giá các chỉ số sử dụng thuốc tại khoa khám bệnh của các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018

2017-2018

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - Chủ nhiệm

5

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tại khoa khám bệnh của các bệnh viện đa khoa quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018-2019

2018-2019

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

6

Nghiên cứu một số công tác quản lý sử dụng thuốc tại trung tâm Y Tế huyện Phong Điền giai đoạn 2019-2020

2019-2020

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - Chủ nhiệm

7

Đánh giá thực trạng thực hành nghề của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn ở các cơ sở bán lẻ thuốc tại thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

2020-2021

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - Chủ nhiệm

8

Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi và các yếu tố liên quan của người tiêu dùng đối với thực phẩm chức năng tại thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2021-2022

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

8

Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của người bán lẻ thuốc kháng sinh không đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc ở thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2021-2022

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

Nguyễn Thị Bích - CB tham gia

9

Nghiên cứu kiến thức và ý định mua lặp lại mỹ phẩm chăm sóc da của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2022-2023

Cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng - Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hải Yến – CB tham gia

10

Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2016-2020

2021

Đề tài cơ sở BV Da liễu Cần Thơ

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

11

Phân tích thực trạng và các yếu tố liên quan đến sử dụng thuốc, chi phí y tế thực tế trị bệnh vảy nến tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ giai đoạn 2019-2021

2022

Đề tài cơ sở BV Da liễu Cần Thơ

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

12

Phân tích danh mục hóa chất và các yếu tố liên quan đến việc sử dụng tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2021

2022

Đề tài cơ sở BV Da liễu Cần Thơ

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

13

Phân tích chi phí điều trị liên quan đến bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị nội trú tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long năm 2022

2022

Đề tài cơ sở BV TTYT tỉnh Vĩnh Long

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

14

Phân tích chi phí y tế trực tiếp trong điều trị sốt xuất huyết tại Trung tâm y tế huyện Tháp Mười -  tỉnh Đồng Tháp năm 2022

2022

Đề tài cơ sở BV TTYT Tháp Mười

TS.Nguyễn Phục Hưng - CB tham gia

15

Nghiên cứu tình hình hoạt động và sự hài lòng của người dân mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện Thành Phố Cần Thơ năm 2012

2012-2013

Cấp Trường

Ths.Trần Thị Tuyết Phụng - Chủ nhiệm

16

Khảo sát việc thực hiện cấp phát thuốc của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh khám, điều trị ngoại trú bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021.

2021-2022

Cấp Trường

Ths.Trần Thị Tuyết Phụng - Chủ nhiệm

17

Khảo sát tỉ lệ và các yếu tố có liên quan đến sự sẵn lòng tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống COVID-19 của sinh viên trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2021

2021

 

TS.Trần Văn Đệ - Chủ nhiệm

18

Khảo sát tỉ lệ và các yếu tố có liên quan đến sự sẵn lòng tiêm phòng vaccine COVID-19 của sinh viên ngành Y học cổ truyền trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2021

2021

 

TS.Trần Văn Đệ - CB tham gia

19

Khảo sát tỉ lệ và các yếu tố có liên quan đến sự sẵn lòng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2022

2022

 

TS.Trần Văn Đệ - CB tham gia

20

Điều chế và đánh giá khả năng kháng viêm in vitro của hydrogel có nguồn gốc tơ tằm chứa dịch chiết điên điển (Sesbania sesban L.)

2022

 

TS.Trần Văn Đệ - CB tham gia

  

DANH SÁCH CÁC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP/ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP/ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

CB HD

1

Nghiên cứu tình hình và nhu cầu sử dụng thuốc trị rối loạn cương dương ở nam giới tại Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ

2014

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

2

Đánh giá các chỉ số kê đơn ở trẻ nhỏ hơn 6 tuổi tại các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2015

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

3

Đánh giá các chỉ số chăm sóc bệnh nhân ở trẻ nhỏ hơn 6 tuổi tại các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2015

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

4

Đánh giá các chỉ số kê đơn ở trẻ dưới 6 tuổi khám ngoại trú tại các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 -2016

2016

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

5

Khảo sát việc kê đơn thuốc trong khám và điều trị ngoại trú ở trẻ em dưới 6 tuổi của các bệnh viện chuyên khoa công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2016

2016

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

6

Khảo sát việc kê đơn thuốc trong khám và điều trị ngoại trú ở trẻ em dưới 6 tuổi của các bệnh viện đa khoa công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2016

2016

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

7

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc hợp lý và an toàn tại các khoa khám của các bệnh viện đa khoa quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2017.

2017

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

8

Khảo sát tình hình cung ứng và quản lý thuốc Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đa khoa quận, huyện của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2017.

2017

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

9

Đánh giá các chỉ số kê đơn ở các bệnh nhân ngoại trú tại khoa khám của các bệnh viện đa khoa công lập trực thuộc Quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2017

2017

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

10

Đánh giá các chỉ số chăm sóc bệnh nhân và chỉ số về cơ sở ở các bệnh nhân ngoại trú tại khoa khám của các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 -2017

2017

Luận văn TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

11

Khảo sát tình hình và sự hài lòng về việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú tại khoa dược của bệnh viện đa khoa quận Ô Môn giai đoạn 2017 -2018

2018

Chuyên đề TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

12

Đánh giá tình hình kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú tại khoa khám bệnh của Trung tâm y tế huyện Phong Điền giai đoạn 2017-2018

2018

Chuyên đề TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

13

Đánh giá các chỉ số kê đơn tại khoa khám bệnh của bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ giai đoạn 2017 -2018.

2018

Chuyên đề TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

14

Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn giai đoạn 2018-2019

2019

Chuyên đề TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

15

Phân tích danh mục thuốc kháng sinh sử dụng tại trung tâm y tế huyện phong điền năm 2019

2020

Chuyên đề TN

TS.Nguyễn Phục Hưng

16

Đánh giá trước và sau can thiệp mức độ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú có BHYT về công tác cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn giai đoạn 2018 -2019

2020

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

17

Đánh giá kỹ năng thực hành nghề nghiệp của người bán thuốc đối với bệnh tiêu chảy cấp
ở trẻ em tại các cơ sở bán lẻ thuốc
trên địa bàn thành phố cần thơ năm 2021

2021

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

18

Khảo sát thực trạng và các yếu tố có liên quan đến stress, lo âu và trầm cảm của nhân viên khoa Dược tại một số cơ sở y tế công lập có giường bệnh tuyến quận, huyện tại Cần Thơ năm 2021.

2021

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

TS.Trần Văn Đệ

19

Đánh giá thái độ, hành vi và các yếu tố liên quan đến việc bán kháng sinh của người bán thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc ở thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

20

Đánh giá thái độ, hành vi và các yếu tố liên quan của người tiêu dùng đối với việc mua thực phẩm chức năng tại Thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

21

Nghiên cứu thái độ, hành vi mua kháng sinh và các yếu tố liên quan của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

22

Nghiên cứu kiến thức, ý định và các yếu tố liên quan đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022-2023

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

23

Nghiên cứu kiến thức, hành vi mua mỹ phẩm organic và các yếu tố liên quan của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Nguyễn Phục Hưng

Ths.Nguyễn Thị Hải Yến

24

Khảo sát việc thực hiện quy trình và một số chỉ số cấp phát thuốc cho người bệnh khám, điều trị ngoại trú BHYT tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021

2022

SV NCKH cấp trường

Ths.Trần Thị Tuyết Phụng

25

Khảo sát kiến thức về cây thuốc nam của sinh viên Y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Cần Thơ

2021

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

26

Nghiên cứu ứng dụng nano bạc trong việc phá hủy màng sinh học và khả năng đề kháng metronidazol của Helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày tá tràng

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

27

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học ngành dược của sinh viên năm nhất các trường ĐH học đào tạo dược tại TP. Cần Thơ

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

28

Khảo sát kiến thức thái độ thực hành của sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Y Dược Cần Thơ mắc bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

29

Khảo sát tình hình và các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên dược năm cuối ở các trường ĐH học đào tạo ngành dược tại TP. Cần Thơ

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

30

Khảo sát đặc điểm thực vật và thành phần hóa học theo định hướng kháng HP của một số dược liệu tại Việt Nam

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

31

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên năm cuối ngành y đa khoa về hoạt động giảng dạy lâm sàng

2022

SV NCKH cấp trường

TS.Trần Văn Đệ

PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN